Home

Home

Welkom op de site van Project Plus.

Project Plus bestaat sinds juni 2004 met als kernactiviteit Interim Management en Organisatie Advies vanuit HR perspectief.

Essentie Project Plus

Hetgeen waar Project Plus voor staat is omvat in het logo: het op projectmatige wijze werken aan organisatie vraagstukken van de cliŽnt vanuit HR perspectief: het Project.
Het creŽren van toegevoegde waarde in de oplossing van organisatievraagstukken, in samenwerking met de cliŽnt: de Plus.
Oplossingen die uiteindelijk moeten bijdragen aan het positieve rendement van de organisatie: de omhooggaande Pijl.
Projecten die bijdragen aan continuÔteit van de organisatie: de Cirkel.

 

Zelfstandig ondernemerschap

Bestaande uit één zelfstandig ondernemer in een netwerk van vele personen en dito werkvelden is Project Plus in staat om werkzaamheden op HR gebied en gelieerde werkgebieden uitstekend uit te voeren. Door het netwerk wordt kennis gegenereerd en op pragmatische wijze uitgewisseld. Hierdoor is de kennis actueel, fris en praktisch toepasbaar.

 

Typering opdrachten

De opdrachten van Project Plus kenmerken zich door het creŽren van toegevoegde waarde voor cliŽnten door het professionaliseren van HR beleid en of afdelingen en haar medewerkers, het optimaliseren van bestaande HR instrumenten, het gedragen invoeren van nieuwe HR instrumenten, het uitvoeren van werkzaamheden die tot de HR discipline behoren en het reorganiseren van organisaties als geheel. Project Plus heeft een kern van vaste cliŽnten ten aanzien van kortere adviesopdrachten en daarnaast een breed netwerk voor langere interim opdrachten.

Project Plus zorgt voor de juiste oplossing bij tijdelijke HR ondersteuning voor uw organisatie, vervanging wegens ziekte of zwangerschap, reorganisaties, HR projecten of ter overbrugging bij het vervullen van een vacature.

 

Werkwijze

Elke opdracht start met een heldere opdrachtomschrijving, bestaande uit de probleemformulering, de resultaatgebieden, benodigdheden voor de juiste uitvoering van de opdracht, verwachte tijdsbesteding en de kosten. Tijdens de opdracht vinden periodiek afstemmings- en evaluatiemomenten plaats. Aan het eind van de opdracht worden resultaten vergeleken met de afgesproken resultaatsgebieden. Op deze wijze worden de verwachtingen, de kwaliteit van de uitvoering en het resultaat van de opdracht zoveel mogelijk en zo duidelijk mogelijk gewaarborgd.

 

Uitnodiging tot contact
Op de pagina's Interim Management, Advies, Trainingen en Coaching treft u een selectie aan van beschrijvingen van reeds uitgevoerde opdrachten door Project Plus. Als er nadere vragen zijn, wees dan van harte uitgenodigd om contact op te nemen met Willem van Mierlo, bereikbaar onder telefoonnummer 06-46335872.