Home

Project Plus Interim Management

Interim Management vanuit HR perspectief staat garant voor de continuering van de toegewezen processen en meer. Door heldere analyses en stap voor stap verbeteren, wordt er een enorme efficiëntieslag gemaakt in het management, medewerkers en of processen van de organisatie.

Hieronder staat een selectie en beknopte omschrijving van vervulde opdrachten van Project Plus Interim Management.

Luchtvrachtonderneming, Schiphol
Interim HR Manager gedurende 12 maanden.

Werkzaamheden:

 • Ondersteuning toegewezen managers en uitvoering alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van in-, door- en uitstroom
 • Opzetten verschillende projecten zoals invoering van verzuimvolgprogramma, training eerstelijns leidinggevenden, voorbeiding opzetten fitnesscentrum, veiligheidsplan, vernieuwen reïntegratiebeleid arbeidsgehandicapte medewerkers, voorbereiding CAO onderhandelingen

 

Juridisch zakelijk dienstverlener, Utrecht
Interim HR Manager gedurende 5 maanden.

Werkzaamheden:

 • Leidinggeven aan en coachen van de drie HR medewerkers
 • Opzetten variabel beloningssysteem
 • Verder professionaliseren van de overige HR instrumenten in een integraal HR beleid en daar waar nodig het aanvullen ervan
 • Toezien op het up to date en compleet maken en houden van de personeelsadministratie
 • Adviseren en ondersteunen van het lijnmanagement in de dagelijkse gang van zaken op HRM gebied

 

Groothandel metaalproducten, Nijmegen
Interim Manager gedurende 5 maanden.

Werkzaamheden:

• Dagelijkse werkzaamheden op het gebied van HR, financiën, logistiek en automatisering
• Organisatiediagnose op bedrijfseconomisch-, logistiek- en HR gebied
• Opstellen Plan 2007 voor het aantrekken van nieuwe investeerders

 

Energiebedrijf, Arnhem
Interim HR Manager gedurende 4 maanden.

Werkzaamheden:

 • Inventariseren van wensen lijnmanagers en huidig beeld HR afdeling en opstellen verbeterplan
 • Invoeren functioneringsgesprekken nieuwe stijl, opmaken complete informatie brochure voor management, aanpassing gespreksformulier, formuleren KPI’s, uitrollen van het project
 • Aanpassen instroomprocessen en vertalen naar locatiespecifieke omstandigheden

 

Organisatie in telecommunicatie en informatietechnologie, Schiphol Rijk
Interim HR Manager CIO Office gedurende 6 maanden.

Werkzaamheden:

 • Ondersteuning Managing Director CIO Office
 • Uitvoering alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van in-, door- en uitstroom
 • Zorgdragen voor een constante stroom nieuwe medewerkers en verlagen van de uitstroom van huidige medewerkers
 • Leidinggeven en coachen van HR Adviseur
 • Opzetten en invoeren verbeterd proces functioneringsgesprekken
 • Adviseren ten aanzien van reorganisatietraject

 

Watercyclusbedrijf (not for profit), Amsterdam 
Interim HR Manager gedurende 6 maanden.

Werkzaamheden:

 • Ondersteuning twee Sector Directeuren (650 FTE) bij de uitvoering alle voorkomende werkzaamheden op het gebied van in-, door- en uitstroom binnen de Sectorale Arbeidsvoorwaarden Waterschappen
 • Positioneren HR in de sectoren op strategisch en tactisch gebied
 • Ondersteunen en coachen van leidinggevenden bij de optimale uitvoering van de leidinggevende taken
 • Managen van fusie-effecten onder meer door het opzetten van teambuildingsprogramma’s voor afzonderlijke afdelingen op basis van zin, nut en noodzaak
 • Leidinggeven aan HR medewerker
 • Opzetten verschillende projecten zoals opstellen Dashboard M&O informatie, stroomlijnen processen en procedures tussen afdelingen

 

Energiebedrijf, Rotterdam
Interim HR Manager van oktober 2007 tot april 2009 voor Unit Renewables Afdeling Warmte. Van april 2009 tot heden voor Strategische Electriciteitsprojecten.

Werkzaamheden:

 • Zichtbaarheid en toegevoegde waarde HR afdeling vergroten bij lijnmanagement
 • Opzetten maandelijkse HR kengetallenrapportage
 • Verantwoordelijk voor alle HR activiteiten bij de businessline Stadsverwarming
 • Ontwikkeling effectiviteit Managementteam (collectief en individueel)
 • Zorgdragen voor de optimalisatie van processen en het invoeren ervan
 • Coachen en ontwikkelen HR Medewerkers tot Business Partner